Fransız milletvekilleri sözde Ermeni soykırım inkarına ceza yasasını kabul etti

Ecrit par Engin, 2016-07-02 00:45:11


Par Engin Akgürbüz - Lyon (DHA)

1 temmuz 2016

Fransız milletvekilleri akşam üzeri "Ermeni soykırımı inkarınada" cezayı getiren yasa değişikliği teklifini kabul etti.

Fransa hükümeti tarafından hazırlanan tasa değişikliği teklifi "Eşitlik ve Vatandaşlık" ismi altında "Adalet ve yargı" tarafından tanınmış insanlık suçları, savaş suçları, soykırımları, köle ticareti suçlarının inkarı, önemsizleştirilmesi, küçük görülmesi gibi durumlarda 45.000 € para cezası ve 1 sene hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.

Gazetecilerin sorularına cevap veren Eşitlikle ilgili devlet bakanı Ericka Bereigts bugüne kadar sadece Yahudi soykırımı inkarına ceza veren yasanın bu değişiklik ile tüm insanlık ve savaş suçlarının ve "Ermeni soykırımı" inkarınında ceza kapsamına alacağını söyledi.

Sözde Ermeni soykırım inkarına ceza yasasının Cumhurbaşkanı François Hollande’ın bir seçim vaadi olduğunu söyleyen eşitlikten sorumlu bakan Ericka Bereigts, bu yasa değişikliği teklifinin, Fransa anayasa konseyinde 2011 yılında sansürlenen ceza yasasının aksine "kanun ile tanınmış soykırımlarından" bahsetmediğini, suçun eskiliği suçu işleyenlere adalet tarafından ceza verilmesini engelliyorsada, "tarihi açıdan tanınan suçların" inkarı bundan böyle cezalandırılabileceğini söyledi.

France Loi de censure arménienne Question Arménienne
Plan du site | RSS 2.0 | Copyright Turquie News 2006-2017 | Mentions l�gales |

Visiteurs connectés : 17