Fransa’da Çalışanlar Türkiye’den Nasıl Emekli Olabilirler?

Ecrit par Engin, 2015-08-28 19:59:02


Fransa’da Çalışanlar Türkiye’den Nasıl Emekli Olabilirler?

Fransa’da çalışmakta olan Türk vatandaşları yurtdışı borçlanma adı verilen bir işlem aracılığıyla Fransa’da çalıştıkları süreyi Türkiye’de saydırarak Türkiye’den emekli olabilirler.

Yurtdışı Borçlanma İşleminin Şartları

Borçlanma kapsamına giren süreler:
Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri
Bu süreler arasında bir yıla kadar olan işsizlik süreleri
Ev kadını olarak geçen süre
Yurtdışı borçlanmadan yararlanabilmek için borçlanılan sürelerde Türk vatandaşı olmak zorunluluğu bulunmaktadır. Türk vatandaşlığıyla beraber ikinci bir vatandaşlığı bulunan bireyler bu düzenlemeden yararlanabilirler.
Yurt dışında geçen bu sürelerin belgelendirilmesi ve yazılı istekte bulunulması gerekir.
Gerekli Olan Belgeler

Aşağıda belirtilen belgelerle SGK’ya başvuru yapabilirsiniz.

Yurtdışı borçlanma işleminizi başlatmak için öncelikle Yurtdışı Hizmet Borçlanma talep dilekçesini doldurmalısınız.
Fransa’da bağlı bulunduğunuz sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartı,
İş yerinizin bağlı olduğu resmi makamlar tarafından düzenlenmiş hizmet belgesi
vergi dairelerinden düzenlenmiş olan belgeler (bulletin de salaire vb.)
işsizlik durumunda, iş bulma kurumlarınca (Pole d’emplois) düzenlenmiş süre belirten belgeler
Çalıştığınız kuruluşlardan verilen hizmet belgesi
Kendi iş yerine sahip olanlar için bağlı oldukları vergi dairelerinin belgeleri
Fransa’daki Türk konsolosluğu veya çalışma ve sosal güvenlik müşavirlikleri/ateşeliklerinden alınmış yurtdışı borçlanma için kullanılacağını belirten düzenleme.

Başvuru Sonrasında

Borçlanmanızın geçerli olabilmesi için size belirtilen borç tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödemeniz gerekir, bu süre içerisinde ödeme yapmayanların yeniden başvuru yapması gerekir.

Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödemesini yaparsanız, bu miktara orantılı sure geçerli sayılacaktır. K alan sürenin geçerli sayılması için yeniden başvuru yapmanız gerekecektir.

Sürelerin Değerlendirilmesi

Borçlanma başvurduğunuz tarihten geriye olan tarihleri esas alacaktır. Gün hesaplamasında 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün olarak hesaplanır.

Fransa’da sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki ilk işe başlama tarihi; Türkiye’de hiç çalışma yoksa ya da Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önce ise, aylığa hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

Borçlanma İşleminden Vazgeçmek

Borçlanma başvurusunda bulunup borcu tebliğ edilmeden ya da tebliğ edildikten sonra üç aylık süre içinde borçlanma başvurusundan vazgeçtiklerini yazılı olarak bildirenlerin borçlanma başvuruları geçersiz sayılır.

Kendine bildirilen borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerden henüz kendilerine bağlanan aylıkları almaya başlamadan borçlanmalarının iptal edilmesi için yazılı başvuruda bulunanların ödedikleri borçlanma tutarının tamamı, faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.

Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık almakta olanlar, borçlanma başvurusu ve buna bağlı olarak yapılan borçlanmadan vazgeçemeyeceklerinden, bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez.

Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye SGK’nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Plan du site | RSS 2.0 | Copyright Turquie News 2007-2013 | Mentions l�gales |